Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(041) 4326701
Mobil:
(02) 52931222
Fax:
(041) 4326702, (041) 4326702
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Palárikova 1449
Sídlo:
022 01 Čadca, Palárikova 1449

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(043) 4237354, (043) 4222153
Mobil:
(02) 52931222
Fax:
(043) 4224722, (043) 4224722
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Osloboditežov 56
Sídlo:
036 01 Martin, Osloboditežov 56

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(041) 5622436, (041) 5624646
Mobil:
(041) 5624647
Fax:
(041) 5624655, (041) 5624655
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Národná 5
Sídlo:
010 01 Žilina, Národná 5

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 52920773, (02) 52920774
Mobil:
(02) 52920775, (02) 52920776
Fax:
(02) 52920780, (02) 52920780
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 06 Bratislava, Ferienčíková 5
Sídlo:
811 06 Bratislava, Ferienčíková 5

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(037) 6537130-4
Mobil:
(02) 52920775, (02) 52920776
Fax:
(02) 52920780, (02) 52920780
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Mlynská 4
Sídlo:
949 01 Nitra, Mlynská 4

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(0850) 111464
Mobil:
(02) 52920775, (02) 52920776
Fax:
(031) 5515364, (031) 5515364
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Hlavná 3/A
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Hlavná 3/A

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(046) 5430325, (046) 5430328
Mobil:
(046) 5423884
Fax:
(046) 5430324, (046) 5430324
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Námestie Slobody 32
Sídlo:
971 01 Prievidza, Námestie Slobody 32

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(032) 7441391, (032) 6400892
Mobil:
(032) 6400888, (032) 6400893
Fax:
(046) 5430324, (046) 5430324
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Braneckého 14
Sídlo:
911 01 Trenčín, Braneckého 14

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(052) 7722591, (052) 7722593
Mobil:
(052) 7722594, (052) 7722595
Fax:
(052) 7722592, (052) 7722592
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Nám.sv.Egídia 95
Sídlo:
058 01 Poprad, Nám.sv.Egídia 95

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(053) 4411812, (053) 4411814
Mobil:
(052) 7722594, (052) 7722595
Fax:
(053) 4411813, (053) 4411813
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 22
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 22

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 54433376
Mobil:
(052) 7722594, (052) 7722595
Fax:
(02) 54433336, (02) 54433336
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava, Na vŕšku 1
Sídlo:
811 01 Bratislava, Na vŕšku 1

Top Služby:

ING Životná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 50702310, (02) 50702320
Mobil:
(02) 50702330, (02) 50702340
Fax:
(02) 54433336, (02) 54433336
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava, Košická 56
Sídlo:
821 08 Bratislava, Košická 56

Top Služby: