Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(057) 7321237
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(02) 57299319, (02) 57299319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Medzilaborce, NsP, 2. poschodie
Sídlo:
069 01 Medzilaborce, NsP, 2. poschodie

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(051) 7580471
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(02) 57299319, (02) 57299319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Hlavná 138
Sídlo:
080 01 Prešov, Hlavná 138

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(051) 7580471
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(02) 57299319, (02) 57299319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
083 01 Sabinov, Nám.slobody 9
Sídlo:
083 01 Sabinov, Nám.slobody 9

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(051) 7580471
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(02) 57299319, (02) 57299319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou, M.R.Štefánika 2427
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou, M.R.Štefánika 2427

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(057) 7622477
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(02) 57299319, (02) 57299319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Nám. centrum
Sídlo:
069 01 Snina, Nám. centrum

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(032) 7712242
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(02) 57299319, (02) 57299319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Čsl.armády 10
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Čsl.armády 10

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(032) 7712242
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(058) 4422872, (058) 4422872
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
050 01 Revúca, M.R.Štefánika
Sídlo:
050 01 Revúca, M.R.Štefánika

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(044) 5514952
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(058) 4422872, (058) 4422872
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, M.Pišúta 1
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, M.Pišúta 1

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(044) 4325734, (044) 4321791
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(058) 4422872, (058) 4422872
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, Mostová 6
Sídlo:
034 01 Ružomberok, Mostová 6

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(043) 5862260, (043) 5885222
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(058) 4422872, (058) 4422872
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
026 01 Dolný Kubín, Radlinského 1718
Sídlo:
026 01 Dolný Kubín, Radlinského 1718

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(043) 5862260, (043) 5885222
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(058) 4422872, (058) 4422872
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Námestie slobody 61
Sídlo:
066 01 Humenné, Námestie slobody 61

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(047) 5625646
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(058) 4422872, (058) 4422872
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Povstania 12
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Povstania 12

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(053) 4150201, (053) 4150202
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(053) 4150204, (053) 4150204
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Letná 35
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Letná 35

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(053) 4150201, (053) 4150202
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(053) 4150204, (053) 4150204
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Hlavná 987/25
Sídlo:
924 01 Galanta, Hlavná 987/25

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Telefónne čislo:
(058) 7884380
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(058) 7326444, (058) 7326444
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Čučmianska dlhá 2
Sídlo:
048 01 Rožňava, Čučmianska dlhá 2

Top Služby: